Sarplaninac puppy playing by Ádám Bori

Gliste u izmetu coveka,

Tartalom

  gliste u izmetu coveka

  PREDGOVOR Ovaj frazeološki rečnik namenjen je prvenstveno učenicima sred- njih škola i završnih razreda osnovne škole koji uče srpskohrvatski kao jezik društvene sredine. Verujemo da bohózat vértisztító on naići i na širu primenu, tim pre što je ovo prvi srpskohrvatsko-mađarski frazeološki rečnik; nadamo se da će on korisno poslužiti prevodiocima, korespondentima, novinari- m a i svima onima koji uče srpskohrvatski ili čitaju literaturu na njemu.

  Osnovna namena rečnika uticala je u velikoj meri i na izbor fra- zeologizama koji će biti uvršteni u ovaj priručnik.

  gliste u izmetu coveka

  Nastojali smo da odaberemo one frazeologizme koji se u savremenom jeziku često upot- rebljavaju ili, pak, one što se nalaze u nešto starijoj literaturi, prven­ stveno onoj koja je uvrštena u školsku ili domaću lektiru učenika. Težili smo, zatim, da se u rečniku nađe u prvom redu frazeologija koja bi se gliste u izmetu gliste u izmetu coveka okarakterisati kao stilski neutralna, što znači da su unošeni prvenstveno oni frazeologizmi koji su lišeni posebne stilske obojenosti i koji se, manje-više, mogu upotrebiti u svim sredinama; mada su vrlo frekventni, izostavljani su frazeologizmi koji su jarko obojeni kao vul- garizmi.

  S obzirom na osnovnu namenu rečnika — da učenicima pomogne u potpunijem usvajanju srpskohrvatskog kao jezika društvene sredine — odabrana su i odgovarajuća tehnička rešenja u navođenju srpskohrvat- skih frazeologizama. Osnovno opredeljénje redakcije bilo je nastojanje da se učenicima pruži što jednostavniji i pregledniji tekst, čime će im se ovaj priručnik, verujemo, učiniti pristupačnijim i upotrebljivijim.

  Ovak- vo opredeljénje ima, međutim, i svoje negativne strane, od kojih su, svakako, dve najznačajnije: izostalo je navođenje šireg konteksta pri- mera kojim bi se ilustrovalo značenje i upotreba frazeologizma, kao i oznake o stilskoj vrednosti frazeologizma.

  Prilikom navođenja frazeologizama u kojima postoje reči koje mogu Kada.

  gliste u izmetu coveka